بایسته پایه ای امروز مردم برای گزینش های پیش رو

:: بایسته پایه ای امروز مردم برای گزینش های پیش رو

"به نام خدا"

بیرون از هرگونه نگاه و گرایشی که شما و ما برای روش کنش سیاسی خود داریم،امروز یک چند رفتار راباید پیش روی خود ببینیم. این به چگونگی ارزش گذاری شما برای میهن و سرنوشت خود ودیگران بستگی دارد،اگر ناراحت از آسیب رسیدن به کشور هستید،سخن ما باشماست،اگر نه،روی خویش برگردانید که با شما نیستیم.

منبع : ارزش مردم بایسته پایه ای امروز مردم برای گزینش های پیش رو
برچسب ها :

تلاش اصلاح طلبان برای مشارکت حداکثری مردم

:: تلاش اصلاح طلبان برای مشارکت حداکثری مردم
این روزها که تنوربازار انتخابات درمیان کنشگران سیاسی داغ است،برای کف جامعه این حالت وجود ندارد.گرد بی خیالی بر چهره مردم پاشیده شده است،ودر این میان بخش هایی از کنشگران سیاسی آگاهانه این کار را می کنند.به راستی چرا امروز،به صورت واقعی همه به دنبال آوردن مردم پای صندوق های رای نیستند...

منبع : ارزش مردم تلاش اصلاح طلبان برای مشارکت حداکثری مردم
برچسب ها : مردم ,کنشگران سیاسی

پیشروی اصلاح طلبانه

:: پیشروی اصلاح طلبانه
ارزش داشتن دیدگاه مردم 


اکبر ظریفی فعال سیاسی و مدرس دانشگاه به شوشان گفت: گفتمان انقلاب اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۷ زاده شد، ریشه در گذشته داشت. گذشته ای که در آن خواست های مردمی برای نخستین بار در برابر خواست های کارگزاران خودکامه پایه ریزی شده بود و در گذر روزگاران به قربانگاه برده می شد ولی قربانی شدنی نمی بود،چون ریشه در اندیشه داشت و این یکی از بین رفتنی نیست که نیست! 


وی افزود: پهلوی نخست از همین سو مشروعیت خود را به مردم بدهکار شد، اگر مجلس را به نمایش نمی خواست سرنوشتی دیگر می داشت.  پهلوی دیگر نیز همچنین بود. ماه نخست که آمد سخن از خواست مردم داشت که می باید در ریخت دادن به سرنوشت خود دست داشته باشند و پس از آن این ویژگی را به فراموشی سپرد تا ماه آخری که می خواست برود.


اکبر ظریفی ادامه داد: انقلاب اسلامی کشمکش وجدان جمعی سیاسی آن مردمی بود که این حق اساسی را که به بهایی گزاف تولیدش کرده  بودند، و می رفت که قربانی شود، و دوباره زنده اش می خواستند . پس از انقلاب جنگ هشت ساله، خواست های مردمی را به پشت سرهم انداخت، می بایست نخست به جنگ می پرداختیم و خوب هم پرداختیم و بیرون آمدیم.


این مدرس دانشگاه ادامه داد: پس از جنگ نوبت به خواست های دیگر که شاید پرداختن به جنگ آن ها را به کناری رانده بود،رسید. از آن به توسعه سیاسی یاد کرده اند، و دراین راه روشن بود که به دشواری برخورد خواهد کرد و اینچنین هم شد، و ما اکنون در کشمکش این مهم قرار داریم.


وی گفت: سال ۷۶ خیزش دوباره برای رسیدن ژرف تر به این حق آغاز شد،ولی تجربه نزدیک نبود،از دوره پهلوی نخست به این سو این روند آسیب دیده بود و اکنون می بایست دوباره جان می گرفت و روشن بود که نیروهایی که این جان گرفتگی را در برابر به دست آورده های خود می دیدند. در برابرش ایستادگی می کردند و ابزار قدرت را نیز در دسترس داشتند و رسیدن به این حق به سادگی دست یافتنی نبود،اما نیروی بیشترینه مردم تواناتر است از کمترینه آنان و این راه گریزی پیش روی دیگران قرار نمی داد و می بایست می شد آنچه که باید می شد.


این فعال سیاسی گفت: اکنون در ایران سال۹۵ جای کنش برای دو ساخت باز شده است،یکی که می خواهد در برابر خواست بیشترینه مردم که همان دست داشتن در ریخت دهی به سرنوشت خود است ایستادگی کند، و دیگری بیشتر مردم که سال هاست آرام آرام به گفتن خواسته خود نزدیک شده اند.گفتمان گروه نخست که دست یافتگان به سرچشمه های قدرت  هستند،ایستادگی در برابر خواست های مردمی و در اولویت قرار ندادن این خواسته هاست و "خودسرپرست خواندگی مردم " از سوی ایشان است.


ظریفی در ادامه افزود: گفتمان گروه دوم ارزش داشتن دیدگاه مردم و اساسی بودن این خواست که می خواهد سرنوشت خودرا خود رقم بزند،می باشد. این خواست آنقدر دارای پشتوانه عقلی و شرعی است که دیگر نمی توان برای به پشت انداختن آن ،هیچ چیزی را به کار گرفت! اکنون روبروی این خواسته دیگر نمی توان ایستاد،باید با آن همراه بود.


وی گفت: از آنچه به نام اصول گرایی نامیده می شد،و هرگز در تعریف خود به معنایی شفاف و همه پسند نرسیده بود،دیگر چیزی باقی نمانده است به جز گروهی از کسانی که در نهادهایی حاضر هستند و بی مسمی از این واژه برای خود چتری ساخته اند بی آنکه بخواهند بپذیرند که همه مردم در زیر این چتر هستند و اگر ابزاری برای بازنمایی خود می بایست داشته باشند،باید به دنبال دیگر چیزها باشند. در برابر آنها اصلاح طلب ها هستند،آنها چه می گویند؟ تغییر وضعیت نامطلوب و حرکت جمعی به سوی راه ها و مسیر های بهتر و مطلوب تر که جامعه را به توسعه و پیشرفت برساند، دخالت روشن و ژرف مردم در ساختن سرنوشت خود و…


وی افزود: اینها سخنی نیست که به کسی آسیب بزند، ولاجرم این قطار در هر ایستگاهی به سمت مقصد اصلی بسیار بیشتر از پیش دارای مسافر خواهد بود. چکش کاری های لازم برای مشخص شدن چگونگی ایستادن دراین دو اردوگاه تا امروز ،صورت پذیرفته و تند روی های دیروز راه و مرحله ای از گذر بوده که اینک به پختگی رسیده است. اگر تهدیدهای نهادهای دست داشته در قدرت نباشد به روشنی این جبهه بندی بیشترین در برابر کمترین دیده خواهد شد.


این مدرس دانشگاه ادامه داد:  اکنون دیگر نمی توانیم بگوییم که تو دیروز در کوچه بغلی راه می رفتی چرا اکنون در خیابانی!روشن است که نخست از کوچه باید گذر کنی تابه خیابان برسی!

ظریفی گفت: کارگزاران اردوگاهای دیروز نباید ترسی داشته باشند از گفتن واقعیتی که به آن اکنون رسیده اند و بر اساس این واقعیت شکل کنش خودرا انتخاب می کنند.امروز دیگر به دنبال پیدا کردن چگونگی کنش دیگران در دیروز نباشیم که امروز امروز است و دیروز دیگر نیست...!روبه سوی فردا داشته  باشیم .

منبع : ارزش مردم پیشروی اصلاح طلبانه
برچسب ها : خواست ,مردم ,برابر ,نخست ,داشته ,دیروز ,مدرس دانشگاه ,برابر خواست ,دانشگاه ادامه ,بیشترینه مردم ,گفتمان گروه ,مدرس دانشگاه ادامه ,ارزش داشتن دید